Bezoek dit tot 31 mei 2024

Expositie ‘Ontwerpers in de kijkerd’

De Oeteldonkse optocht was één van de middelen waarmee de bedenkers van het Oeteldonkse carnaval in 1882 trachtten om het oude, in de 19e eeuw fel bekritiseerde, Bossche Vastenavondfeest te veredelen en het daarmee voor de stad te behouden. Met uitzondering van een enkele korte en een enkele langere periode ertussen vormt de Grote Oeteldonkse Optocht sinds 1883 de ruggengraat van de Oeteldonkse creativiteit en inventiviteit. Sindsdien hebben vele ontwerpers van naam en faam vormgegeven aan deze oudste Brabantse, door dezelfde vereniging georganiseerde, carnavalsoptocht.

De wagens en loopgroepen zelf krijgen, terecht, alle aandacht tijdens de tocht door de straten van Oeteldonk. Tienduizenden bezoekers vergapen zich aan de wagens en prachtige uitdossingen. Maar aan die fysieke wagens èn loopgroepen gaat één belangrijke actie vooraf: HET ONTWERP. Het Nationaal carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ prijst zich gelukkig honderden van die, naoorlogse, originele optochtontwerpen te mogen beheren. Ze liggen opgeslagen in het depot en waren eigenlijk alleen zichtbaar tijdens de bouw en dan vooral tijdens de open dagen van de bouwhal. Jammer, want het zijn vaak tekeningen van hoge kwaliteit.

Voor de tweede maal heeft het Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’, in samenwerking met het Ministerie van Optochten van de Oeteldonksche Club van 1882, het plan opgevat om deze originele kunstukjes van handmatig en digitaal tekenwerk van de optocht (ditmaal uiteraard van 2024)  aan het publiek te tonen in een expositie, samen met foto’s van de uitvoering en informatie over de ontwerpers zelf.


Agenda

Andere events

EXPOSITIE ‘DE BOERENKIEL’

EXPOSITIE ‘DE BOERENKIEL’

Tot 31 mei 2024